Přínosné služby, které ocení každý rodič
 • Přehled o bezpečném příchodu do školy
 • Okamžitý přehled o přítomnosti dítěte v reálném čase
 • Zvýšení úrovně bezpečnosti na školách
 • Omezení krádeží
 • Pohyb žáků pouze v prostorách určených k výuce—přístupová práva (předchází se tak řadě výchovných problémů a konfliktních situací, např. kouření apod.)
 • Komunikační online nástroj mezi školou a rodiči (přístup ke klasifikaci, omluvenky, domácí úkoly, přehled aktivit žáků, pokladna)
 • Komplexní řešení různých požadavků na jedinou kartu (přístupy, stravování -kontrola odebrané stravy, knihovny, kopírky, výdejní automaty, šatní zámky apod.)
 • Pomáháme předcházet projevům záškoláctví
 • Možnost využití systému i pro případ kontrolovaného příchodu do vlastních bytových prostor
Jak to funguje?

Školní systém umožňuje jednoduché a účinné definování přístupových práv pro jednotlivé osoby (žáky, pedagogy, personál). Každý žák/student při příchodu a odchodu přiloží svůj osobní čip ke čtecímu zařízení. Tuto událost o příchodu a odchodu systém zaznamená a automaticky odešle zprávu rodičům a vedení školy v reálném čase. Na základě nastavených časových zón lze monitorovat pozdní příchody, kde systém obratem informuje kantory. Vedení školy tak bude mít přehled o docházce svých studentů, o jejich pohybu v areálu a o jejich podloženém nebo samovolném opuštění školy v zámince záškoláctví.

Přihlášení do webové aplikace EduPartner

 • Pro vstup na webovou aplikaci EduPartner zadejte do kteréhokoliv webového prohlížeče adresu www.edupartner.net
 • Jestliže nemáte žádný účet pro přihlášení do webové aplikace, bude nutné provést registraci.
 • Zvolte " Jsem rodič"
 • Po zvolení ikony je potřeba vybrat Vaši školu. Nejprve město, ve kterém se škola nachází, poté je možné vybrat konkrétní školu.
 • Vyplňte veškeré údaje a přejděte na další stranu.
 • Poslední částí registrace je zvolení služeb. Kliknutím na jednu z položek dokončíte registraci.
 • Po odeslání formuláře Vám přijde na Vámi uvedený mail potvrzení o registraci s pokyny, za účelem ověření emailové adresy.